Τεχνολογία περιστροφικού πεδίου: Η αρχή

Η τεχνολογία του υπέρηχου με περιστροφικό πεδίο είναι η τελευταία καινοτομία που βασίζεται σε πολλαπλούς κρύσταλλους στον εφαρμογέα. Οι κρύσταλλοι υπερήχων οργανώνονται στον εφαρμογέα ως μια σειρά πομπών υπερήχων οι οποίες ελέγχονται από μία μονάδα επεξεργαστή σε πραγματικό χρόνο. Η μονάδα επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο ενεργοποιεί τους επιμέρους κρυστάλλους σύμφωνα με τις προκαθορισμένες παραμέτρους.

Το περιστροφικό πεδίο δημιουργείται από τη διαδοχική ενεργοποίηση των κρυστάλλων, ενώ ο επεξεργαστής ρυθμίζει την ταχύτητα περιστροφής, την ισχύ εξόδου και το βάθος διείσδυσης του πεδίου υπερήχων για κάθε κρύσταλλο. Αυτό κάνει τη θεραπεία με υπερήχους αποτελεσματική και ασφαλής από τυχόν κινδύνους, όπως hotspots που είναι χαρακτηριστικό κάποιων σταθμευμένων τεχνολογιών στους υπέρηχους.