Με τι ασχολείται η Φυσικοθεραπεία;

Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναγνωρισμένο ανεξάρτητο επάγγελμα υγείας, με σαφείς και οριοθετημένες αρμοδιότητες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες του δυτικού κόσμου. 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Oμοσπονδία Φυσικοθεραπείας (wcpt)
"H φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα και πληθυσμούς, με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ασθενών".
Ειδικότερα, οι φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις όπου η κινητικότητα και η λειτουργική ικανότητα απειλούνται από κακώσεις ή τραυματισμούς, παθήσεις ή διαταραχές, την ηλικία ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
Επίσης έχει φανεί από διάφορες μελέτες, ότι η φυσικοθεραπεία είναι δυνατόν να μειώσει τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων, εφόσον εφαρμοστεί έγκαιρα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή και την  εξοικονόμηση πόρων στον τομέα της υγείας.
Βασική παρέμβαση του φυσικοθεραπευτή είναι η παρέμβαση για τον έλεγχο του πόνου, ως παράγοντα περιορισμού της λειτουργικότητας. ''Το να είναι ένα άτομο λειτουργικά ανεξάρτητο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι υγιές''. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)

Αντίθετα με αυτό που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος η Φυσικοθεραπεία δεν είναι ή τουλάχιστον δεν είναι μόνο ο υπέρηχος, το Laser, το Tens και γενικότερα η κάθε συσκευή ή παρέμβαση που εφαρμόζεται σε ένα φυσικοθεραπευτήριο με τη μορφή ενός "πακέτου" που κάνει για όλους. Αυτά όλα αποτελούν τα μέσα ενός Φυσικοθεραπευτή ο οποίος μετά την αξιολόγηση και τη λήψη ενός εκτεταμένου ιστορικού οφείλει να σχεδιάσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης που να ταιριάζει στο συγκεκριμένο  πρόβλημα υγείας και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή
Επίσης οι ασθενείς θα πρέπει να μην προσπαθούν να κατευθύνουν οι ίδιοι την θεραπεία τους ζητώντας το τάδε μέσο επειδή άκουσαν ότι ένας φίλος ωφελήθηκε από αυτό. Στη φυσικοθεραπεία όπως και σε άλλες παρεμβάσεις υγείας αυτό που είναι καλό για κάποιον άλλο, μπορεί να μην είναι καλό για τον ίδιο ή ακόμη μπορεί και να αντενδείκνυται.
Γενικότερα οι πολλές παρεμβάσεις σε ένα πρόβλημα δεν σημαίνει ότι θα επιφέρουν ταχύτερη βελτίωση και οι λιγότερες ότι ο φυσικοθεραπευτής κάνει "οικονομία" στις παρεμβάσεις του. Σε ένα πρόβλημα υγεία σας ο γιατρός δεν θα σας συνταγογραφήσει 5 διαφορετικά φάρμακα για το ίδιο πρόβλημα. Ανάλογες κλινικές επιλογές υπάρχουν και στη φυσικοθεραπεία.